EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ.
Sürekli öğrenmeye ve yeniliğe inanıyoruz!
Bir Bakışta Cihangir
EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ.
Sürekli öğrenmeye ve yeniliğe inanıyoruz!
Bir Bakışta Cihangir
EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ.
Sürekli öğrenmeye ve yeniliğe inanıyoruz!
Bir Bakışta Cihangir
EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ.
Sürekli öğrenmeye ve yeniliğe inanıyoruz!
Bir Bakışta Cihangir
Previous
Next

Odağımızda Hep İnsan Var!

Önceliği insana, topluma ve çevreye katkı sağlamak olan Cihangir Group, uzun vadeli ilke ve hedefler çerçevesinde Türkiye’nin kalkınmasıyla paralel olarak yoluna devam ediyor.

Edit Content

İnsan Kaynakları vizyonumuz; iyi insanlardan, bilinci ve sorumluluğu üst düzeye ulaşmış vatandaşlardan, işinde uzman ve becerikli, iş disiplinini benimsemiş çalışanlardan oluşan bir aile kurmaktır. Cihangir Group misyonuna saygı duyulan güçlü bir çalışan markası yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları kapsamında iş süreçlerinin şekillendirilmesi,

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;

Sürekli iyileştirme ve gelişim için çabalanması,

Çalışanları içsel yeteneklerine odaklanarak sırasıyla; potansiyellerini gerçekleştirmeleri, geliştirmeleri ve kullanmaları için bir eğitim ve gelişim ortamı oluşturmak,

Çok kültürlülükle harmanlanmış çeşitliliği fırsat olarak gören ve çeşitlilikten beslenen bir çalışan profiline sahip olmak,

Ekip çalışmasını, ekip çalışması bilincini desteklemek.

Edit Content

Cihangir Group, çevre ve enerji performansını ve uygulamalarını gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağın sağlanmasını garanti etmeyi, şirketi ilgilendiren uluslararası ve ulusal tüm uygunluk yükümlülüklerine uymayı, ayrıca faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmayı taahhüt etmiştir.

Bu taahhütlerden yola çıkarak,  CİHANGİR GROUP – CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.;

 • Cihangir Group olarak kendi enerjimizi üretmek için fabrikamızın ve okul kampüslerimize Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri gerçekleştirilmektedir.
 • Enerji ve çevre hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların mevcut ve ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.
 • Çevrenin küresel ısınmaya ve diğer bozucu etkilere karşı korunmasına katkı sağlamaktadır.
 • Atıkları minimuma indirmek amacıyla sistematik bir atık yönetim sistemini uygulamaya almaktadır.
 • Enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetler satın almaktadır.
Edit Content

Cihangir Group, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için oluşturduğumuz sürdürülebilir büyüme ve gelişme stratejimiz doğrultusunda çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik faaliyetlerini bir eylem planı çerçevesinde uygulamakta ve sürdürülebilirlik yönetimini tüm iş alanlarına yansıtmaktadır.

 • Sosyal sürdürülebilirlik stratejimiz; İnsan Hakları, Çalışan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele,
 • Çevresel Sürdürülebilirlik stratejimiz; Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Daha Az Atık, Enerji Yönetimi, Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler ve Biyoçeşitliliğe Saygı,
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik stratejimizin Sorumlu Tedarik ve Değer Zinciri, Yenilikçi Yatırımlar ve İstihdama Katkı, güçlü mali yapı, İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik perspektifinde uygulanması,
Edit Content

Cihangir Group İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve çevreye duyulan saygıyı benimsemektedir. Grubumuzun faliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliğimizdir.

 • İşyerlerinde; çalışanların ve ziyaretçilerin ve işyeri dışında sahada çalışan şirket personelinin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü terbiri almak.
 • İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek emniyetsiz durumları ve olası kaza risklerini önceden risk analizi yaparak ortaya çıkarmak.
 • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim vermek, bilinçlendirmek.
 • İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.
Edit Content

Cihangir Group olarak; Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımımızı tüm çalışanlarımıza yaymak, bu konuda bilinçlendirmek ve bilinçlendirmek, kadının çalışma hayatındaki yerini güçlendiren yetkinlik programları geliştirmek ilkesiyle hareket ediyoruz.

Cihangir Güncel

Cihangir Şirketler Grubu hakkında güncel istatistikleri aşağıda görebilirsiniz

+1.500

Mutlu Çalışan

+40

Ülkeye İhracat

+34

Yaş Ortalaması

%98

Memnuniyet

FAALİYET ALANLARI

Biz Kimiz?

HAKKIMIZDA

Cihangir Group 1970‘li yıllarda başladığı sektörel deneyimine 1986 yılında girişimci olarak devam ettirmeye karar veren Ergül Cihangir tarafından kurulmuştur.

Değişen sektör hareketliliğini uzman takım arkadaşlarına adım adım takip ettirerek kalite ve tasarımda sürekliliği hedeflemektedir. 2006 yılına kadar global pazara tüm tasarımı kendisine ait deri ihracatı yapmıştır. 2006 sonrasından günümüze kadar da tekstil sektöründe Hazır Giyim ihracatına devam etmiştir. 

Ayrıca 1996 yılında kurulan Cihangir Okulları günümüzde 6 kampüsü ile binlerce öğrencinin hayatına dokunmuş, günümüzün donanımlı bireylerini yetiştirmiş güzide bir eğitim kurumudur.

Son olarak inşaat sektröründe atılım yapan Cihangir Group 2018’de yaklaşık 450 konutu olan Perola Rezidans projesini gerçekleştirmiştir.

Firma 1500 kişilik istihdam sağlayarak tekstil, eğitim ve inşaat sektörlerine değer katmaya devam etmektedir.

BİZDEN HABERLER

HABERLER